Kiến Thức

Cách cho phép truy cập từ xa vào MySQL

1. Mở tệp mysqld.cnf: sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf   2. Tìm đến dòng lệnh bind-address:   3. Giá trị mặc định là 127.0.0.1 (Tức là máy chủ chỉ cho phép kết nối nội bộ). Sửa lại giá trị đó thành 0.0.0.0 Như thế này Sau đó ấn tổ hợp phím ctrl + x và chọn Y để lưu lại 4. … Xem thêm

Hotline: 0987519120


Nhắn tin facebook

Zalo: 0987519120