Hướng dẫn dùng api quản lý file trên google driver cho laravel

  I. cài thư viện
  2 Thư viện cần cài:
  “nao-pon/flysystem-google-drive”: “^1.1”,
  “league/flysystem-aws-s3-v3”: “^1.0”

  II. Đọc hướng dẫn cấu hình tại
  https://github.com/ivanvermeyen/laravel-google-drive-demo/blob/master/README.md#create-your-google-drive-api-keys

  4/5 (1 Review)

  Hãy liên hệ ngay 0987.519.120 để được tư vấn miễn phí !

  Hotline: 0987519120


  Facebook

  Zalo: 0987519120